Subsidie

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor zonne-energiesystemen. Hellosun weet voor welke subsidie uw bedrijf in aanmerking komt.

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2020 (SDE+)
De SDE+-regeling stimuleert de productie van duurzame energie.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Zonne-energiesystemen vanaf 15 kilowatt piek komen in aanmerking voor deze subsidie. Het kabinet geeft voorrang aan de goedkoopste duurzame energieprojecten.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
De subsidie wordt berekend per geproduceerde kilowattuur elektriciteit.

Hoe vraagt u de subsidie aan?
U dient uw subsidieaanvraag in bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de site van RVO vindt u een overzicht van de aangevraagde subsidies en het nog beschikbare budget.

Lees meer over de SDE+-regeling op de site van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

“Asbest eraf, zonnepanelen erop”
is een landelijke stimuleringsmaatregel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), die wordt uitgevoerd door de twaalf provincies.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor agrarische bedrijven die hun asbestdaken willen saneren en vervangen. Als u dat combineert met het plaatsen van zonnepanelen kunt u daarvoor subsidie aanvragen.  Ook voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied valt onder de regeling.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
U dient een oppervlakte van tenminste 250 m2 asbestdak te saneren in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen waarvan de capaciteit minimaal 5 kiloWattpiek dient te bedragen.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, de subsidie kan maximaal € 15.000,– bedragen.

Uiterlijk op 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst.

Alle informatie met betrekking tot de regeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” kunt u vinden op de website: www.asbestvanhetdak.nl of bekijk de online flyer