fiscale voordelen

Bedrijven die investeren in zonne-energie kunnen op 3 manieren gebruik maken van fiscale voordelen:

 

 • U kunt de investering aftrekken van uw fiscale winst als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen.

   

 • Energie-investerings Aftrek (E.I.A)
  Met de E.I.A. kunt u 41,5% van uw investering in zonne-energie en andere duurzame energie-opwekkers aftrekken van uw bedrijfswinst. Uw financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw onderneming betaalt. U mag de E.I.A. toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. De minimale investering per kalenderjaar is  € 2.500,-. Het maximuminvesteringsbedrag is € 118.000.000,-.

  Lees meer over de E.I.A op de site van Agentschap NL. 

 • Kleinschaligheidsinvesterings Aftrek (K.I.A)
  De K.I.A. is een percentage van alle investeringen over 2014. De hoogte van het percentage hangt af van het bedrag dat u investeert. Uw investering in zonne-energie komt in aanmerking voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek (K.I.A.) als u in uw onderneming in 2014 een bedrag tussen € 2.301,- en € 306.931,- investeert in bedrijfsmiddelen.

  Voor investeringen tussen de € 2.301 en € 55.248 geldt een percentage van  28%. Daarboven is de aftrek maximaal € 15.470. U vindt een overzicht van de geldende percentages op website van de belastingdienst. 

  Lees meer over de K.I.A. op de site van belastingdienst.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor E.I.A. en de K.I.A. Een combinatie van E.I.A en de milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk