Zonnepanelen
Nijmeegse Bedrijfsdaken

De gemeente Nijmegen heeft in het kader van haar doelstelling “Nijmegen energieneutraal in 2045” subsidies verstrekt om een aantal innovatieve projecten die hier een bijdrage aan leveren, te versnellen.


Zonne-energie op Nijmeegse bedrijfsdaken

Een van deze innovatieve projecten is het “Haalbaarheidsonderzoek PV op Nijmeegse bedrijfsdaken”. Zonne-energie op bedrijfsdaken komt vaak nog niet van de grond doordat bedrijven niet over de benodigde investeringsmiddelen beschikken.


Hellosun zal met ondersteuning van een aantal lokale partners waaronder Rabobank Nijmegen, Dirkzwager Notarissen, van Poelmann van den Broek advocaten, adviesbureau Dochters Advies en de gemeente Nijmegen onderzoeken hoe dit kan worden doorbroken.


Wat onderzoeken wij?

Wij onderzoeken de haalbaarheid financiering te verkrijgen, om op grootschalige wijze de Nijmeegse bedrijfsdaken van zonnepanelen te voorzien. Dit kan gerealiseerd worden door het oprichten van bewoners coöperaties en door gebruik te maken van de postcoderoosregeling.


Win-Win project voor bedrijven en inwoners van Nijmegen.

Door beschikbaarstelling of verhuur van bedrijfsdaken kunnen bedrijven een substantiële bijdrage leveren aan de doelstelling “Nijmegen energie-neutraal in 2045”


Inwoners van Nijmegen die niet de mogelijkheid hebben zelf zonnepanelen te plaatsen kunnen, door lid te worden van de coöperatie en door toepassing van de postcoderoos ook van de voordelen van “eigen opgewekte zonne-energie” genieten.


Voordelen voor iedereen:

 • financiële voordelen bieden aan betrokkenen.
 • geld blijft in de lokale economie.
 • stimuleren van lokale economie.
 • creëren lokale werkgelegenheid.
 • aantrekkelijke leef/werkomgeving.
 • continuïteit in productie en levering van duurzame energie.
 • vermindering van de CO? footprint.
 • stabiele prijs van de geleverde energie.


We willen graag in gesprek met:

 • Bestuur van bedrijfsverenigingen
 • Wijkcentra en sportclubs
 • Bestuur van buurtverenigingen
 • Bedrijven en instellingen
 • Initiatiefnemers bestaande energie collectieven.

 

We gaan voor een groene stad aan de Waal, u ook?

Foto: Theo van Zwam